Online Instagram Content ViewerStalkture
  1. Homepage
  2. ir_sky

#ir_sky hashtag

Posts attached with hashtag: #ir_sky

Turismo Rural Castell (@turismocastell) Instagram Profile Phototurismocastell

Turismo Rural Castell

 Instagram Image by Turismo Rural Castell (@turismocastell) with caption : ""Luna de Nieve" sobre Cotiella
#Neril #puntopirineos" at Neril - 1983314852256467814
Neril ReportShareDownload588

"Luna de Nieve" sobre Cotiella

 image by @bahar.ha with caption : "كاريز،كيش 
٩٧.١١.٢٤
#kish #kariz_kish #nofilter #iranview #iranax #ir_sky #ir_flowers #amaturephotography"- 1979221683738917020
ReportShareDownload7145
 image by @bahar.ha with caption : "بر فراز ابرهااااا 
٩٧.١١.٢٢
#kish #iranview #iranax #ir_sky #airplainview #amaturephotography"- 1976891955803615646
ReportShareDownload27157

بر فراز ابرهااااا ٩٧.١١.٢٢ #ir_sky

 Instagram Image by essi (@essi_50) with caption : ".
من می توانم تمامِ مردم شهر را دوست داشته باشم ، چون معتقدم که آدم ها هیچ کدامشان بد نیستند ؛ فقط با هم فرق دارند .
می " at Fraser Place Anthill İstanbul - 1975728659903127732

. من می توانم تمامِ مردم شهر را دوست داشته باشم ، چون معتقدم که آدم ها هیچ کدامشان بد نیستند ؛ فقط با هم فرق دارند . می توانم صمیمانه و از تهِ دلم برایِ همه شان ، فارغ از هر جنسیت و سن و نژادی ، خوب بخواهم . گاهی حتی به سرم می زند کار و زندگی ام را گوشه ای رها کنم ، دلم را به خیابان بزنم و فکری برایِ دل های گرفته از روزگار و بغض های فروخورده شان کنم . هرچند می دانم که شاید زورِ مشکلات و دردهایشان بیشتر از من باشد ، یا اینکه تنهایی کاری از پیش نخواهم برد . اما بازهم به معجزه ی امید و عشق ، ایمان دارم ... من با چشمانِ خودم دیده ام که کاکتوس ها ، گل می دهند ... من ایمان دارم ؛ ایمان دارم که روزی همه چیز ، درست خواهد شد ... عکس با موبایل IPhone 7 ——-——————————————— #ir_sky