Stalkture
  1. Homepage
  2. vitezoviosmeha

#vitezoviosmeha hashtag

Posts attached with hashtag: #vitezoviosmeha

Sveučilište Hercegovina (@sveuciliste_hercegovina) Instagram Profile Photo
sveuciliste_hercegovina

Sveučilište Hercegovina

#vitezoviosmeha "Međusobno jaki za izazov svaki"

Novi Sad, Srbija

•Međunarodna konferencija "Poremećaji u ponašanju - iskustvene perspektive"📖 Novi Sad #vitezoviosmeha

Novi Sad

Doc.dr Neda Milosevic odrzala je predavanje na temu Primena Digitalnog logopedskog seta u tretmanu govorno-jezičkih poremecaja😊 👌 #vitezoviosmeha

soso Milan Petrovic

Gostovali smo na Medjunarodnoj konferenciji “Govorno-jezički poremećaji kod dece i mladih”. Govorili smo na temu: Primena digitalnog logopedskog seta i poremecaja slušnog procesiranja (doc.dr Neda Milosevic), Savremeni pristupi u tretmanu afazija (doc.dr Dragan Causevac). Čuli smo puno zanimljivih predavanja, družili se sa divnim kolegama i sto je najvažnije - proveli se divno🥰. Još jednom se zahvaljujemo organizatorima na pozivu❤️ #vitezoviosmeha 👌

Znakovni Jezik (@rukegovore) Instagram Profile Photo
rukegovore

Znakovni Jezik

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Danas smo bili učesnici konferencije “Izazovi socijalne inkluzije” u organizaciji Vitezova osmeha iz Novog Sada‼️ Kolega Mirko Knežević-gluva osoba i jedan od panelista pričao je na temu Benefiti i nedostaci inkluzije u obrazovnom sistemu i njegovog vidjenja na inkluziju ➕/➖ strane kao gluve osobe uz prevodjenje na znakovni jezik Nine Baranovski🤟🤟 #vitezoviosmeha

Marko Ferek (@ferekmarko) Instagram Profile Photo
ferekmarko

Marko Ferek

Serbia

Raising awareness of ADHD in Novi Sad and Belgrade

English Turkish