Stalkture
  1. Homepage
  2. championship

#championship hashtag

Posts attached with hashtag: #championship

۳۶۵روز از من باز هم گذشت. روزهایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم، و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست و فریاد زدم.. روز هایی که دلی بدست اوردم و عشق ورزیدم، و روزهایی که دلی شکستم و … روزهایی که دویدم تا برسم ، و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم از رسیدن.. روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛ نیاز به هیچ دست و دامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛ گیر چرخ گردون افتادم؛ فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم.. روزهایی که دوست داشتن را برای شریک رویاهام زمزمه کردم و عشق فریاد زدم؛ و روزهایی که پشت چشم نازک کردم و نفرت بالا اوردم چقدر خوبه که برایه خیلیا مهم باشی و به یادت باشن و یاد اوره زادروزت باشن، ممنونم از تک تکه دوستانی که زنگ زدن یا پیام دادن یا به هر طریقی به یاده من بودن، به خودم میبالم بابته این همه ثروت و عشق، تنها چیزی که تو این روزگار خریدنی نیست و قیمت نداره عشق و احساسه آدماس ،خدایا بزرگیتو شکر، هیچ ندارم که بگویم فقط ممنونم!! تولدم مبارک…🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 . hip @bashir.online @yasin.club

Winner India

Ek Bar fir se aapka bhai 💝 .... | H.v.s DANCE💃🕺 #Championship ka Winner 🏆🏆 ...to THAKS agra proud of me 🙄🙄 keep 💃💃

English Turkish