Stalkture

หลังจากปีก่อนทำงานอย่างหนักทั้งถ่ายรูปและดีเจ ตอนนี้ต้องรู้จักรักตัวเองรับงานแต่พอดี วันนี้ที่ชิวก็ตอบรับเป็นอย่างดีที่จ - 2161311760226175685

 Instagram Image by djchickenpunk (@djchickenpunk) with caption : "หลังจากปีก่อนทำงานอย่างหนักทั้งถ่ายรูปและดีเจ ตอนนี้ต้องรู้จักรักตัวเองรับงานแต่พอดี วันนี้ที่ชิวก็ตอบรับเป็นอย่างดีที่จ" at Chillindahouse - 2161311760226175685

Comments (3)

kienutchanon (@kienutchanon) Instagram Profile Photo kienutchanon

ดูแลตัวเองด้วยเด้อเฮีย

mm design🌍 (@mmdesign100) Instagram Profile Photo mmdesign100

💥💥💥❤️❤️❤️💥💥💥💯💯💯dope u