Stalkture
  1. Homepage
  2. @sveuciliste_hercegovina
  3. 2125428060355579132
Sveučilište Hercegovina (@sveuciliste_hercegovina) Instagram Profile Photo

sveuciliste_hercegovina

Sveučilište Hercegovina

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije

Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA - Izazovi moralnome odgoju u suvremenon društvu s međunarodnim sudjelovanjem koji će s - 2125428060355579132

Sveučilište Hercegovina (@sveuciliste_hercegovina) Instagram Profile Photo
sveuciliste_hercegovina

Sveučilište Hercegovina

 image by Sveučilište Hercegovina (@sveuciliste_hercegovina) with caption : "Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA - Izazovi moralnome odgoju u suvremenon društvu s međunarodnim sudjelovanjem koji će s" - 2125428060355579132

Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA - Izazovi moralnome odgoju u suvremenon društvu s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u Bijakovićima-Međugorju, 20.-21. rujna 2019.

English Turkish