StalktureStalkture

Instagram Online Web Viewer

Parul Sharma @parulhumanrights

Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo

parulhumanrights

Parul Sharma

Människorättsjurist. Just nu aktuell i podcast "Vems Agenda?" om Agenda2030; utvecklingsmålen, länken hittar du nedan:

https://itunes.apple.com/se/podcast/vems-agenda/id1210793615?mt=2

Recent photos taken by Parul Sharma @parulhumanrights

Recent photos and videos from @parulhumanrights

Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram #utbildning #csr #leverantörsled Hur tar en ansvar i leverantörskedjan? Vad innebär ansvarsfulla leverantörsled? Är du inköpare, arbetar med upphandling, eller hållbarhetsansvarig då är detta din utbildning! 27-28 september eller 7-8 november. Kvinna med röd hjälm är läraren. Anmäl dig idag: info@csrsweden.se 1608848385740364652_199009176

#utbildning #csr #leverantörsledHur tar en ansvar i leverantörskedjan? Vad innebär ansvarsfulla leverantörsled? Är du inköpare, arbetar med upphandling, eller hållbarhetsansvarig då är detta din utbildning! 27-28 september eller 7-8 november. Kvinna med röd hjälm är läraren. Anmäl dig idag: info@csrsweden.se

Share 0 39

Advertisement

Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Japp jag är årets mest tippade vinnare! Motivering: "vi vet inte riktigt, men..."  1607396087579174663_199009176

Japp jag är årets mest tippade vinnare! Motivering: "vi vet inte riktigt, men..."

Share 9 118

Advertisement

Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram #heidifried #nejtillnazism "varför har vi en låt gå mentalitet i Sverige". Möt Hédi Fried !

I en tid då murar ska byggas och elektriska taggtrådsstaket redan avskärmar “Tredje världen” från “Fort Europa” är det många som målar upp en dystopisk framtid likt Anyurus. Vad är meningen med att skriva fiktion för att säga något om vår samtid? Hur kan den fiktiva berättelsen bekräfta eller utmana vår bild av den andre det vill säga den som inte är blond och blåögd? Var går gränsen mellan att exploatera ett fördomsfullt perspektiv och att nyansera bilden? 1606672732819503111_199009176

#heidifried #nejtillnazism"varför har vi en låt gå mentalitet i Sverige". Möt Hédi Fried ! I en tid då murar ska byggas och elektriska taggtrådsstaket redan avskärmar “Tredje världen” från “Fort Europa” är det många som målar upp en dystopisk framtid likt Anyurus. Vad är meningen med att skriva fiktion för att säga något om vår samtid? Hur kan den fiktiva berättelsen bekräfta eller utmana vår bild av den andre det vill säga den som inte är blond och blåögd? Var går gränsen mellan att exploatera ett fördomsfullt perspektiv och att nyansera bilden?

Share 0 39

Advertisement

Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram He was with me all the time. Back off. #alien #ET 1604650108887005045_199009176

He was with me all the time. Back off. #alien #et

Share 0 29
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram My life is colourful partly thanks to #agenda2030 - 17 sustainability goals and 17 colours. Bravery in leadership and participation of young leadership and youth very important #agenda2030 #sustainability #youngleaders 1604498284703965718_199009176

My life is colourful partly thanks to #agenda2030- 17 sustainability goals and 17 colours. Bravery in leadership and participation of young leadership and youth very important #agenda2030 #sustainability #youngleaders

Share 1 39
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Landshövdingen Göran Enander och jag föreläser idag om etisk stress, hållbarhet och ledarskap på Thorax Akademiska sjukhuset - inspiration @goranenander #sjukvård även #whistleblower diskuterades: I dag står privatpersoner och journalister för sju av tio korruptionsavslöjanden i kommunal sektor. En enkät pekar kanske på orsaken: bara två av tio personer uppger att de skulle larma om missförhållanden på den egna arbetsplatsen. 1604454584678396979_199009176

Landshövdingen Göran Enander och jag föreläser idag om etisk stress, hållbarhet och ledarskap på Thorax Akademiska sjukhuset - inspiration @goranenander #sjukvårdäven #whistleblowerdiskuterades: I dag står privatpersoner och journalister för sju av tio korruptionsavslöjanden i kommunal sektor. En enkät pekar kanske på orsaken: bara två av tio personer uppger att de skulle larma om missförhållanden på den egna arbetsplatsen.

Share 1 41
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Talar i och med panel från fastghetsbranschen om ansvarsfulla leverantörsled och anti-korruption. #lejonfastigheter har antagit en Ansvarskod och inte en uppförandekod! Helt rätt! #greendrinks #hållbarhet #csr 1603775778334488557_199009176

Talar i och med panel från fastghetsbranschen om ansvarsfulla leverantörsled och anti-korruption. #lejonfastigheterhar antagit en Ansvarskod och inte en uppförandekod! Helt rätt! #greendrinks #hållbarhet #csr

Share 2 28
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmoking Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luft Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens2017 1603625616656235328_199009176

Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmokingTobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luftVärldshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens2017

Share 0 37
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmoking Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luft Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens 1603525479887916692_199009176

Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmokingTobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luftVärldshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens

Share 3 51
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Vi har en stor grupp unga i Sverige och globalt som vill öka sin kunskap och vara med i ett förändringsarbete. När en sådan stor grupp samtidigt säger ”vad kan jag göra för att förändra?” och ”jag vägrar ge upp!” kan vi konstatera att vi har ett fantastiskt utgångsläge. #agenda2030 #globalagymnasiet #ungaledare #hållbarhet #ungdomsperspektiv 1602314058667695068_199009176

Vi har en stor grupp unga i Sverige och globalt som vill öka sin kunskap och vara med i ett förändringsarbete. När en sådan stor grupp samtidigt säger ”vad kan jag göra för att förändra?” och ”jag vägrar ge upp!” kan vi konstatera att vi har ett fantastiskt utgångsläge. #agenda2030 #globalagymnasiet #ungaledare #hållbarhet #ungdomsperspektiv

Share 2 70
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram  1602193486587787993_199009176
Share 1 69
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram #autumn is home setting  1601746239362323869_199009176

#autumnis home setting

Share 6 38
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram BRIS styrelsemöte! #barnetsrättigheter #barnkonventionen #duärviktig #psykbryt 1601573175844600233_199009176

BRIS styrelsemöte! #barnetsrättigheter #barnkonventionen #duärviktig #psykbryt

Share 0 41
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Då var det dags för avsnitt 11 i vår podd, Vems agenda? Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Våra fantastiska gäster i detta avsnitt är denna gång: Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda. Parul Sharma inleder och håller i samtalet. God lyssning! #agenda2030 #vemsagenda #csrsweden #hållbarastäder #hållbarhet #csr 1601325491606996307_199009176

Då var det dags för avsnitt 11 i vår podd, Vems agenda? Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Våra fantastiska gäster i detta avsnitt är denna gång: Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda. Parul Sharma inleder och håller i samtalet. God lyssning! #agenda2030 #vemsagenda #csrsweden #hållbarastäder #hållbarhet #csr

Share 0 42
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram  1600046467106586692_199009176
Share 1 61
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram  1600031175630642244_199009176
Share 8 47
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram Frog having boomerang moment  1599961113892681470_199009176

Frog having boomerang moment

Share 1 24
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram  1599939482222596130_199009176
Share 1 22
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram  1599415079072273567_199009176
Share 3 24
Parul Sharma @parulhumanrights Instagram Photo Parul Sharma

parulhumanrights

View parulhumanrights's Instagram #breath #breathe 1598862360955796369_199009176

#breath #breathe

Share 0 28
Load More