StalktureStalkture

Instagram Online Web Viewer

Astronomy @astronomy_for_all

Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo

astronomy_for_all

Astronomy

⭐️Manager: Shayan Ataei ⭐️Graphic Designer: Armin Azizi ⭐️Astronomical Media ⭐️Astronomy Community: AFA Please comment only in English or Persian

http://www.tlgrm.me/astronomy_for_all

Recent photos taken by Astronomy @astronomy_for_all

Recent photos and videos from @astronomy_for_all

Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
Very Large Array (‎#VLA)

The #VeryLargeArray, one of the world’s premier astronomical radio observatories, consists of 27 radio antennas in a Y-shaped configuration on the Plains of #SanAgustin 80 km west of #Socorro, #NewMexico. Each antenna is 25 meters in diameter. The data from the antennas is combined electronically to give the resolution of an #antenna 36km across, with the sensitivity of a #dish 130 meters in diameter.
.

Image Credit: Knate Myers

Source: danspace77.com ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
آرایه بسیار بزرگ کارل جانسکی، یکی از بهترین رصدخانه های رادیویی دنیا محسوب می شود که از ۲۷ #آنتن تشکیل شده است که به صورت Y شکل در کنار هم قرار گرفتند. و در دشت های سن آگوستین در ۸۰ کیلومتری غرب ساکارو در #نیومکزیکو واقع شده است. قطر دهانه هر آنتن به ۲۵ متر می رسد. داده هایی که از آنتن ها بدست می آید به صورت الکترونیکی طوری با هم ترکیب میشوند که نتیجه بدست آمده با یک آنتن ۳۶ کیلومتری و حساسیت یک آنتن ۱۳۰ متری برابری می کند. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#karlgjanskyverylargearry #radiotelescope #radioobservatory #telescope #milkyway #nightsky #photography #astronomy #astrophotography #afa #astronomy_for_a #تلسکوپ #تلسکوپ_رادیویی #راه_شیری #آسمان_شب #عکاسی #نجوم #عکاسی_نجومی #نجوم_برای_همه 1650074328858356636_1440500998

. Very Large Array (‎ #VLA) The #VeryLargeArray, one of the world’s premier astronomical radio observatories, consists of 27 radio antennas in a Y-shaped configuration on the Plains of #sanagustin80 km west of #Socorro, #NewMexico. Each antenna is 25 meters in diameter. The data from the antennas is combined electronically to give the resolution of an #antenna36km across, with the sensitivity of a #dish130 meters in diameter. . Image Credit: Knate Myers Source: danspace77.com –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– آرایه بسیار بزرگ کارل جانسکی، یکی از بهترین رصدخانه های رادیویی دنیا محسوب می شود که از ۲۷ #آنتنتشکیل شده است که به صورت Y شکل در کنار هم قرار گرفتند. و در دشت های سن آگوستین در ۸۰ کیلومتری غرب ساکارو در #نیومکزیکوواقع شده است. قطر دهانه هر آنتن به ۲۵ متر می رسد. داده هایی که از آنتن ها بدست می آید به صورت الکترونیکی طوری با هم ترکیب میشوند که نتیجه بدست آمده با یک آنتن ۳۶ کیلومتری و حساسیت یک آنتن ۱۳۰ متری برابری می کند. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #karlgjanskyverylargearry #radiotelescope #radioobservatory #telescope #milkyway #nightsky #photography #astronomy #astrophotography #afa #astronomy_for_a #تلسکوپ #تلسکوپ_رادیویی #راه_شیری #آسمان_شب #عکاسی #نجوم #عکاسی_نجومی #نجوم_برای_همه

Share 1 252

Advertisement

Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
#سحابی بزرگ و باشکوه #مرداب انباشته از گازهای داغ و میزبان ستارگان جوان بسیارست. این مرداب کیهانی که پهنایش به ۱۰۰ سال نوری می رسد و تنها ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، به اندازه ای بزرگ و درخشان است که بدون تلسکوپ هم می شود آن را در صورت فلکی قوس مشاهده کرد.
.
منبع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
کپی رایت: Michael Miller, Jimmy Walker
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#سحابی_مرداب #سحابی_گسیلشی #ام۸ #ستاره #خوشه_ستاره_ای ‎#کیهان ‎#نجوم #فضا #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #m8 #lagoonnebula #stars #opencluster #ngc6530 #ngc6523 #cosmos #astronomy #universe #afa #space #astronomy_for_all 1645609303749842198_1440500998

. #سحابیبزرگ و باشکوه #مردابانباشته از گازهای داغ و میزبان ستارگان جوان بسیارست. این مرداب کیهانی که پهنایش به ۱۰۰ سال نوری می رسد و تنها ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، به اندازه ای بزرگ و درخشان است که بدون تلسکوپ هم می شود آن را در صورت فلکی قوس مشاهده کرد. . منبع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان کپی رایت: Michael Miller, Jimmy Walker –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #سحابی_مرداب #سحابی_گسیلشی #ام۸ #ستاره #خوشه_ستاره_ای#کیهان#نجوم #فضا #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #m8 #lagoonnebula #stars #opencluster #ngc6530 #ngc6523 #cosmos #astronomy #universe #afa #space #astronomy_for_all

Share 1 230

Advertisement

Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
#کهکشان_مارپیچی بزرگ و زیبای ان‌جی‌سی ۱۰۵۵ عضو برجسته‌ی یک گروه کهکشانی کوچک در فاصله‌ی ۶۰ میلیون سال نوری زمین است که در صورت فلکینهنگ، هیولای آبزی دیده می‌شود. این جزیره‌ کیهانی که از دید ما یک #کهکشان لبه‌نما است قطری بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری دارد و کمی بزرگ‌تر از راه شیری خودمان می باشد.
.
ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
گرفته شده از: apod.nasa.gov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#کیهان #فضا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #galaxy #spiralgalaxy #ngc1055 #galaxygroup #cetus #islanduniverse #edgeon #edgeongalaxy #cosmos #astronomy #universe #afa #astronomy_for_all 1644362290672542904_1440500998

. #کهکشان_مارپیچیبزرگ و زیبای ان‌جی‌سی ۱۰۵۵ عضو برجسته‌ی یک گروه کهکشانی کوچک در فاصله‌ی ۶۰ میلیون سال نوری زمین است که در صورت فلکینهنگ، هیولای آبزی دیده می‌شود. این جزیره‌ کیهانی که از دید ما یک #کهکشانلبه‌نما است قطری بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری دارد و کمی بزرگ‌تر از راه شیری خودمان می باشد. . ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان گرفته شده از: apod.nasa.gov –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #کیهان #فضا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #galaxy #spiralgalaxy #ngc1055 #galaxygroup #cetus #islanduniverse #edgeon #edgeongalaxy #cosmos #astronomy #universe #afa #astronomy_for_all

Share 0 238

Advertisement

Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
در مرکز شهر #پراگ ساعتی به بزرگی یک ساختمان هست که هر روز مردم بسیاری به تماشای نمایش زنگ زدن آن سر هر #ساعت گرد می‌آیند.
.
این "#ساعت_نجومی_پراگ" صفحه‌ی بسیار پیچیده‌ای دارد که نه تنها زمان بر پایه‌ی جابجایی خورشید در آسمان را نشان می‌دهد، بلکه زمان بر پایه‌ی ستارگان، زمان طلوع و غروب آفتاب، زمان در خط استوا، گام‌های ماه، و بسیاری از چیزهای دیگر را هم نشان می‌دهد. زیر پای این ساعت هم یک #گاهشمار_خورشیدی تقریبا هم‌اندازه‌ی آن، ولی ثابت و ایستا جای دارد.
.
این ساعت نجومی متعلق به دوران #قرون_وسطی می باشد و سومین ساعت نجومی قدیمی جهان و قدیمی‌ترین ساعت از این دست است که هنوز کار می‌کند. این ساعت در سال ۱۴۱۰ میلادی ساخته شد.
.
#ساعت_نجومی پراگ و برج کهنسال پشت آن اکنون یک بار دیگر دارند بازسازی می‌شوند و انتظار می‌رود ساعت در ژوئن ۲۰۱۸ دوباره کار خود را آغاز نماید.
.
منابع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان، ویکی پدیا
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#جمهوری_چک #گاهشمار #ساعت_خورشیدی #نجوم #نجوم_برای_همه #prague #czechrepublic #clock #astronomicalclock #pragueastronomicalclock #medieval #townhall #oldtownhall #pragueoldtownhall #solarclock #astronomy #afa #astronomy_for_all 1643455782266999850_1440500998

. در مرکز شهر #پراگساعتی به بزرگی یک ساختمان هست که هر روز مردم بسیاری به تماشای نمایش زنگ زدن آن سر هر #ساعتگرد می‌آیند. . این " #ساعت_نجومی_پراگ" صفحه‌ی بسیار پیچیده‌ای دارد که نه تنها زمان بر پایه‌ی جابجایی خورشید در آسمان را نشان می‌دهد، بلکه زمان بر پایه‌ی ستارگان، زمان طلوع و غروب آفتاب، زمان در خط استوا، گام‌های ماه، و بسیاری از چیزهای دیگر را هم نشان می‌دهد. زیر پای این ساعت هم یک #گاهشمار_خورشیدیتقریبا هم‌اندازه‌ی آن، ولی ثابت و ایستا جای دارد. . این ساعت نجومی متعلق به دوران #قرون_وسطیمی باشد و سومین ساعت نجومی قدیمی جهان و قدیمی‌ترین ساعت از این دست است که هنوز کار می‌کند. این ساعت در سال ۱۴۱۰ میلادی ساخته شد. . #ساعت_نجومیپراگ و برج کهنسال پشت آن اکنون یک بار دیگر دارند بازسازی می‌شوند و انتظار می‌رود ساعت در ژوئن ۲۰۱۸ دوباره کار خود را آغاز نماید. . منابع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان، ویکی پدیا –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #جمهوری_چک #گاهشمار #ساعت_خورشیدی #نجوم #نجوم_برای_همه #prague #czechrepublic #clock #astronomicalclock #pragueastronomicalclock #medieval #townhall #oldtownhall #pragueoldtownhall #solarclock #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 4 167
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
در تصویر بالا شاهد طلوع زیبای #ماه بر فراز #دریاچه میشیگان هستیم. #اسکله ای که دیگر چیزی از آن باقی نمانده پی در پی با امواج #دریا شتست شو داده می شود. 
.
عکاس: James Jordan
منبع: photographyblogger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#ماه_کامل #میشیگان #دریاچه_میشیگان #طلوع_ماه #عکاسی_نجومی #نجوم #نجوم_برای_همه #moon #fullmoon #michigan #lake #lakemichigan #pier #moonrise #sea #astrophotography #astronomy #afa #astronomy_for_all # 1641331048574165774_1440500998

. در تصویر بالا شاهد طلوع زیبای #ماهبر فراز #دریاچهمیشیگان هستیم. #اسکلهای که دیگر چیزی از آن باقی نمانده پی در پی با امواج #دریاشتست شو داده می شود. . عکاس: James Jordan منبع: photographyblogger –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #ماه_کامل #میشیگان #دریاچه_میشیگان #طلوع_ماه #عکاسی_نجومی #نجوم #نجوم_برای_همه #moon #fullmoon #michigan #lake #lakemichigan #pier #moonrise #sea #astrophotography #astronomy #afa #astronomy_for_all #

Share 4 274
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
این ابر کیهانی کلاهخود-مانند همراه زایده‌های "بال"-مانندش به نام "#کلاهخود_ثور" شناخته می‌شود و پهنایی در حدود ۳۰ سال نوری دارد، ابعادی که حتی برای #ثور (Thor#) که یکی از خدایان اسکاندیناویست هم بزرگ و قهرمانانه به نظر می‌رسد. این #کلاهخود بیشتر همانند یک حباب میان‌ستاره‌ای ‌است که از تندبادی که از ستاره‌ی درخشان نزدیک مرکز منطقه‌ی آبی‌فامش می‌وزد به وجود آمده. #سحابی_گسیلشی کلاهخود ثور به نام ان‌جی‌سی ۲۳۵۹ فهرست‌بندی شده و با فاصله‌ی حدود ۱۲۰۰۰ سال نوری از ما، در صورت فلکی سگ بزرگ دیده می‌شود.
.
ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
منبع: apod.nasa.gov
صاحب اثر: Adam Block
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#کلاهخود_تور #سحابی #ستاره #ولف_رایه #حباب_کیهانی #کیهان #فضا #نجوم #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #thor #thorhelmet #thorshelmetnebula #ngc2359 #canismajor #wolfrayet #star #cosmisbubble #cosmos #astronomy #space #afa #astronomy_for_all 1639128508562660525_1440500998

. این ابر کیهانی کلاهخود-مانند همراه زایده‌های "بال"-مانندش به نام " #کلاهخود_ثور" شناخته می‌شود و پهنایی در حدود ۳۰ سال نوری دارد، ابعادی که حتی برای #ثور(Thor #) که یکی از خدایان اسکاندیناویست هم بزرگ و قهرمانانه به نظر می‌رسد. این #کلاهخودبیشتر همانند یک حباب میان‌ستاره‌ای ‌است که از تندبادی که از ستاره‌ی درخشان نزدیک مرکز منطقه‌ی آبی‌فامش می‌وزد به وجود آمده. #سحابی_گسیلشیکلاهخود ثور به نام ان‌جی‌سی ۲۳۵۹ فهرست‌بندی شده و با فاصله‌ی حدود ۱۲۰۰۰ سال نوری از ما، در صورت فلکی سگ بزرگ دیده می‌شود. . ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان منبع: apod.nasa.gov صاحب اثر: Adam Block –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #کلاهخود_تور #سحابی #ستاره #ولف_رایه #حباب_کیهانی #کیهان #فضا #نجوم #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #thor #thorhelmet #thorshelmetnebula #ngc2359 #canismajor #wolfrayet #star #cosmisbubble #cosmos #astronomy #space #afa #astronomy_for_all

Share 0 195
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
Hallow way in hell
Rise of dead
This night and the day after
No one wants to go out side
Fear comes like u want choclate in rain
U hear scream they call it voice of freedom
It will be the night that it wont end if u dont want
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
راه مقدس در جهنم
خیزش مرده
این شب و روز بعداز آن
هیچکس بیرون نخواهد رفت
ترس می آید مثل خواستن شکلات در باران
تو جیغ میشنوی و آنها آنرا صدای آزادی میخوانند
این شب پایان نخواهد رسید اگر تو نخواهی
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poetry by: @armin___az
Video credit: @astronomy_for_all
Music: Prelude by Midnight Syndicate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#halloween # #halloween2017 #happyhalloween #halloweeninspace #horror #fear #scream #spooky # #nebula #A #dirty_martiny #way_i_dream #midnightsyndicate #dungeonsanddragons #astronomy #slideshow #afa #space #astronomy_for_all #هالوین #نجوم #نجو‌م_برای_همه 1637927378671138978_1440500998

. Hallow way in hell Rise of dead This night and the day after No one wants to go out side Fear comes like u want choclate in rain U hear scream they call it voice of freedom It will be the night that it wont end if u dont want –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– راه مقدس در جهنم خیزش مرده این شب و روز بعداز آن هیچکس بیرون نخواهد رفت ترس می آید مثل خواستن شکلات در باران تو جیغ میشنوی و آنها آنرا صدای آزادی میخوانند این شب پایان نخواهد رسید اگر تو نخواهی –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Poetry by: @armin___az Video credit: @astronomy_for_all Music: Prelude by Midnight Syndicate –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #halloween # #halloween2017 #happyhalloween #halloweeninspace #horror #fear #scream #spooky # #nebula #a #dirty_martiny #way_i_dream #midnightsyndicate #dungeonsanddragons #astronomy #slideshow #afa #space #astronomy_for_all #هالوین #نجوم #نجو‌م_برای_همه

Share 2 152
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
چرا این #شفق به گونه ی چشمگیری صورتی رنگ است؟ تصویر بالا #دریاچه ی خوش منظره ی کریتر در #اورگان #آمریکا ست که آسمان پس زمینه آن با شفق هایی به رنگ غیرعادی روشن شده است. شفق هایی که در بلندای حدود ۱۰۰ کیلومتری رخ می‌دهند سبزفام دیده می شوند.شفق هایی در ارتفاع حدود ۲۰۰ کیلومتری رخ می دهند سرخ فام هستند و شماری از بالاترین شفق ها تا بلندای ۵۰۰ کیلومتری به رنگ آبی دیده می شوند. هنگامی که از روی زمین به بالا و درون لایه های گوناگون شفق های دوردست می نگریم، رنگ هایشان می تواند در هم بیامیزد و نماهایی بی همتا و چشم نواز بیافریند مانند این رنگ کمیاب #صورتی که در چشم انداز بالا دیده می شود. 
.
با کمک از: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
صاحب اثر: Brad Goldpaint
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#شفق_قطبی #عکاسی_نجومی #آسمان_شب #نجوم #نجوم_برای_همه #aurora #pinkaurora #pink #oregon #usa #lake #craterlake #goldpaintphotography #astrophotography #nightsky #astronomy #afa #astronomy_for_all 1637165913064352102_1440500998

. چرا این #شفقبه گونه ی چشمگیری صورتی رنگ است؟ تصویر بالا #دریاچهی خوش منظره ی کریتر در #اورگان #آمریکاست که آسمان پس زمینه آن با شفق هایی به رنگ غیرعادی روشن شده است. شفق هایی که در بلندای حدود ۱۰۰ کیلومتری رخ می‌دهند سبزفام دیده می شوند.شفق هایی در ارتفاع حدود ۲۰۰ کیلومتری رخ می دهند سرخ فام هستند و شماری از بالاترین شفق ها تا بلندای ۵۰۰ کیلومتری به رنگ آبی دیده می شوند. هنگامی که از روی زمین به بالا و درون لایه های گوناگون شفق های دوردست می نگریم، رنگ هایشان می تواند در هم بیامیزد و نماهایی بی همتا و چشم نواز بیافریند مانند این رنگ کمیاب #صورتیکه در چشم انداز بالا دیده می شود. . با کمک از: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان صاحب اثر: Brad Goldpaint –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #شفق_قطبی #عکاسی_نجومی #آسمان_شب #نجوم #نجوم_برای_همه #aurora #pinkaurora #pink #oregon #usa #lake #craterlake #goldpaintphotography #astrophotography #nightsky #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 2 129
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
Reposted from:
@big.bangpage
.
کمان ستارگان راه شیری بر فراز پاسارگاد- آرامگاه کوروش بزرگ 
.
عکس از: محمد رضا دومیری گنجی
.
#کوروش #مقبره_کوروش #پاسارگاد #راه_شیری #بزرگداشت_کوروش #روز_کوروش #cyrus #cyrustomb #milkyway #perspolis #tomb 1636239481647884031_1440500998

. Reposted from: @big.bangpage . کمان ستارگان راه شیری بر فراز پاسارگاد- آرامگاه کوروش بزرگ . عکس از: محمد رضا دومیری گنجی . #کوروش #مقبره_کوروش #پاسارگاد #راه_شیری #بزرگداشت_کوروش #روز_کوروش #cyrus #cyrustomb #milkyway #perspolis #tomb

Share 2 294
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
ان جی سی ۶۸۸۸ که آن را با نام #سحابی_هلالی نیز میشناسند، یک #حباب_کیهانی با پهنای ۲۵ سال نوری است. در مرکز این سحابی #ستاره ای درخشان و پر جرم از نوع #ولف_رایه وجود دارد که لایه‌های بیرونی‌اش را با بادهای نیرومند خود به فضا پس می‌زند به گونه‌ای که در هر ده هزار سال، جرمی هم‌ارز جرم خورشید از دست داده و در فضا می‌پراکند. #سحابی NGC ۶۸۸۸ نزدیک به ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و آن را می توان در صورت فلکی #ماکیان پیدا کرد.
.
با کمک از: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
منبع: apod.nasa.gov
کپی رایت: Michael Miller, Jimmy Walker
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#سحابی_گسیلشی #کیهان #نجوم #فضا #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #crescentnebula #ngc6888 #cosmicbubble #star #wolfrayet #cynus #cosmos #astronomy #space #astronomy_for_all #afa 1635701810890464996_1440500998

. ان جی سی ۶۸۸۸ که آن را با نام #سحابی_هلالینیز میشناسند، یک #حباب_کیهانیبا پهنای ۲۵ سال نوری است. در مرکز این سحابی #ستارهای درخشان و پر جرم از نوع #ولف_رایهوجود دارد که لایه‌های بیرونی‌اش را با بادهای نیرومند خود به فضا پس می‌زند به گونه‌ای که در هر ده هزار سال، جرمی هم‌ارز جرم خورشید از دست داده و در فضا می‌پراکند. #سحابیNGC ۶۸۸۸ نزدیک به ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و آن را می توان در صورت فلکی #ماکیانپیدا کرد. . با کمک از: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان منبع: apod.nasa.gov کپی رایت: Michael Miller, Jimmy Walker –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #سحابی_گسیلشی #کیهان #نجوم #فضا #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #crescentnebula #ngc6888 #cosmicbubble #star #wolfrayet #cynus #cosmos #astronomy #space #astronomy_for_all #afa

Share 0 297
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
در این نمای کیهانی سحابی ستاره‌ شعله‌ور را می‌بینیم که از نور ‌یک #ستاره‌‌ گریزان روشن شده و ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. ستاره‌ درخشانی که در بالا، سمت چپ تصویر دیده می‌شود اِی‌ئی #ارابه_‌ران نام دارد. یک ستاره‌ی رده‌ی Oی بزرگ و به شدت داغ است که دارد به سرعت در فضا به پیش می‌رود. اِی‌ئی ارابه‌ران با پرتوهای پرانرژی #فرابنفش خود ابرهای این سحابی را یونیده و به تابشی سرخ‌فام وا می‌دارد که دستاورد یونش اتم‌های #هیدروژن است.
.
ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
منبع: apod.nasa.gov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#سحابی #سحابی_ستاره_شعله #کیهان #نجوم #نجوم_برای_همه #nebula #flamingstarnebula #ic405 #auriga #aeaurigae #runawaystar #ultraviolet #hydrogen #astronomy #apod #astronomypictureoftheday #cosmos #afa #astronomy_for_all 1633568141392414572_1440500998

. در این نمای کیهانی سحابی ستاره‌ شعله‌ور را می‌بینیم که از نور ‌یک #ستاره‌‌ گریزان روشن شده و ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. ستاره‌ درخشانی که در بالا، سمت چپ تصویر دیده می‌شود اِی‌ئی #ارابه_‌ران نام دارد. یک ستاره‌ی رده‌ی Oی بزرگ و به شدت داغ است که دارد به سرعت در فضا به پیش می‌رود. اِی‌ئی ارابه‌ران با پرتوهای پرانرژی #فرابنفشخود ابرهای این سحابی را یونیده و به تابشی سرخ‌فام وا می‌دارد که دستاورد یونش اتم‌های #هیدروژناست. . ترجمه: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان منبع: apod.nasa.gov –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #سحابی #سحابی_ستاره_شعله #کیهان #نجوم #نجوم_برای_همه #nebula #flamingstarnebula #ic405 #auriga #aeaurigae #runawaystar #ultraviolet #hydrogen #astronomy #apod #astronomypictureoftheday #cosmos #afa #astronomy_for_all

Share 2 262
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
کهکشان بزرگ‌تر در تصویر بالا به #کهکشان پر آوازه #گرداب مشهور است. این کهکشان مارپیچی به همراه همدمش ۳۱ میلیون سال نوری دور‌تر درون صورت فلکی #سگان_شکاری واقع شده‌اند.
.
صاحب اثر: Martin Pugh
مطالعه بیشتر: apod.nasa.gov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#کهشکان_مارپیچی #کهکشان_گرداب #کیهان #فضا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #galaxy #spiralgalaxy #whirlpoolgalaxy #whirlpool #m51 #cosmos #astronomy #universe #afa #astronomy_for_all 1631299218777177650_1440500998

. کهکشان بزرگ‌تر در تصویر بالا به #کهکشانپر آوازه #گردابمشهور است. این کهکشان مارپیچی به همراه همدمش ۳۱ میلیون سال نوری دور‌تر درون صورت فلکی #سگان_شکاریواقع شده‌اند. . صاحب اثر: Martin Pugh مطالعه بیشتر: apod.nasa.gov –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #کهشکان_مارپیچی #کهکشان_گرداب #کیهان #فضا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #galaxy #spiralgalaxy #whirlpoolgalaxy #whirlpool #m51 #cosmos #astronomy #universe #afa #astronomy_for_all

Share 1 281
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
اگر می‌خواهید #بارش_شهابی_جباری رصد کنید امشب بهترین زمان است. #بارش_شهابی جبّاری یکی از بارش‌های شهابی سالانه ‌است که کانون بارش آن در صورت فلکی #جبار به نظر می‌رسد. با آنکه بارش خیلی مشهوری نیست امّا با این وجود جالب توجّه ‌است و در شبی تاریک و به دور از نور شهر می توان تعدادی از #شهاب های آن را رصد کرد.
.
این بارش هر سال معمولا از حدود ۱۰ مهرماه تا حدود ۱۶ آبان ماه فعّال است و در روز ۲۹ مهرماه به اوج خود می رسد. در بهترین شرایط هر ساعت ۲۰ شهاب از کانون بارش گسیل خواهد شد.
.
اگر به دنبال فرصت مناسبی برای رصد و عکاسی هستید ساعت ۱ بامداد روز ۳۰ مهر به بعد بهترین زمان برای ثبت بارش است زیرا که #صورت_فلکی_جبار به بیشترین ارتفاع از افق غربی می رسد و در این روز نور ماه مزاحم وجود ندارد.
.
منشأ این بارش شهابی از غبار باقی مانده دنباله دار #هالی است. که هر ۷۶ سال یک بار به دور خورشید می گردد.
.
تصویر بالا مربوط به بارش جباری سال ۲۰۱۱ می باشد که در ایالت کالیفرنیا گرفته شده است.
.
منبع: مهر نیوز

عکاس: Brad Goldpaint ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
#نجوم #آسمان_شب #عکاسی_نجومی #نجوم_برای_همه #orionids #orionidmeteorshower #meteorshower #orion #halleycomet #nightsky #astrophotography #astronomy #afa #astronomy_for_all 1630421113627793227_1440500998

. اگر می‌خواهید #بارش_شهابی_جباریرصد کنید امشب بهترین زمان است. #بارش_شهابیجبّاری یکی از بارش‌های شهابی سالانه ‌است که کانون بارش آن در صورت فلکی #جباربه نظر می‌رسد. با آنکه بارش خیلی مشهوری نیست امّا با این وجود جالب توجّه ‌است و در شبی تاریک و به دور از نور شهر می توان تعدادی از #شهابهای آن را رصد کرد. . این بارش هر سال معمولا از حدود ۱۰ مهرماه تا حدود ۱۶ آبان ماه فعّال است و در روز ۲۹ مهرماه به اوج خود می رسد. در بهترین شرایط هر ساعت ۲۰ شهاب از کانون بارش گسیل خواهد شد. . اگر به دنبال فرصت مناسبی برای رصد و عکاسی هستید ساعت ۱ بامداد روز ۳۰ مهر به بعد بهترین زمان برای ثبت بارش است زیرا که #صورت_فلکی_جباربه بیشترین ارتفاع از افق غربی می رسد و در این روز نور ماه مزاحم وجود ندارد. . منشأ این بارش شهابی از غبار باقی مانده دنباله دار #هالیاست. که هر ۷۶ سال یک بار به دور خورشید می گردد. . تصویر بالا مربوط به بارش جباری سال ۲۰۱۱ می باشد که در ایالت کالیفرنیا گرفته شده است. . منبع: مهر نیوز عکاس: Brad Goldpaint –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– #نجوم #آسمان_شب #عکاسی_نجومی #نجوم_برای_همه #orionids #orionidmeteorshower #meteorshower #orion #halleycomet #nightsky #astrophotography #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 4 374
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
✴️ امروز زادروز #سوبرامانیان_چاندراسخار، اخترفیزیکدان و ریاضیدان آمریکایی-هندوستانی است.
.
✴️ وی در سال ۱۹۸۳ همراه ویلیام آلفرد فاولر توانست جایزه #نوبل_فیزیک را بخاطر کشف‌های کلیدی‌شان که بعدها منجر به رسیدن به نظریهٔ پذیرفته‌شدهٔ مراحل تکامل ستارگان پرحجم شد، اخذ کند. 
.
✴️ دلیل شهرت وی بیشتر به سبب #حد_چاندراسخار است، این حد می گوید اگر جرم یک ستاره کمتر از ۱.۴ خورشید باشد در زمان مرگ به یک کوتوله سفید و اگر بیشتر از ۱.۴ برابر باشد منجر به ابرنواختر و سیاه چاله خواهد شد.
.
✴️ به پاس خدمات این دانشمند تلسکوپ فضایی پرتو ایکس #چاندرا در سال ۱۹۹۹ میلادی با نام وی توسط شاتل کلمبیا ناسا به فضا پرتاب شد. 
صاحب اثر: Fashion Stars
.
#مرگ_ستاره #فیزیک #اخترفیزیک #نجوم #نجوم_برای_همه #subrahmanyanchandrasekhar #chandrasekharlimit #starevolution #physics #astrophysics #astronomy #afa #astronomy_for_all 1629164505870517476_1440500998

. ✴️ امروز زادروز #سوبرامانیان_چاندراسخار، اخترفیزیکدان و ریاضیدان آمریکایی-هندوستانی است. . ✴️ وی در سال ۱۹۸۳ همراه ویلیام آلفرد فاولر توانست جایزه #نوبل_فیزیکرا بخاطر کشف‌های کلیدی‌شان که بعدها منجر به رسیدن به نظریهٔ پذیرفته‌شدهٔ مراحل تکامل ستارگان پرحجم شد، اخذ کند. . ✴️ دلیل شهرت وی بیشتر به سبب #حد_چاندراسخاراست، این حد می گوید اگر جرم یک ستاره کمتر از ۱.۴ خورشید باشد در زمان مرگ به یک کوتوله سفید و اگر بیشتر از ۱.۴ برابر باشد منجر به ابرنواختر و سیاه چاله خواهد شد. . ✴️ به پاس خدمات این دانشمند تلسکوپ فضایی پرتو ایکس #چاندرادر سال ۱۹۹۹ میلادی با نام وی توسط شاتل کلمبیا ناسا به فضا پرتاب شد. صاحب اثر: Fashion Stars . #مرگ_ستاره #فیزیک #اخترفیزیک #نجوم #نجوم_برای_همه #subrahmanyanchandrasekhar #chandrasekharlimit #starevolution #physics #astrophysics #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 1 84
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
در هفدهم اوت دانشمندان مجموعه "لایگو-ویرگو" با اندازه گیری امواج گرانشی متوجه ادغام دو ستاره نوترونی شدند. این برخورد ۱۳۰ میلیون سال پیش اتفاق افتاده زمانی که دایناسورها هنوز بر زمین گام می زدند. چگالی این ستارگان نوترونی فوق العاده بالاست به طوری که یک قاشق از جرم آنها چند میلیون تن وزن دارد. ‌محققان سوءظن داشتند که آزاد شدن این میزان انرژی به تولید عناصری مثل طلا و پلاتین منجر شود.
صاحب اثر: New Scientist
.
#ستاره #ستاره_نوترونی #سیاهچاله #ابرنواختر #سوپرنوا #کیلونوا #امواج_گرانشی #لایگو #فیزیک #اخترفیزیک #نجوم #نجوم_برای_همه #star #neutronstar #blackhole #supernova #kilonova #gravitationalwaves #neutronstarcollision #ngc4993 #ligo #physics #astrophysics #astronomy #afa #astronomy_for_all 1628577105683157701_1440500998

. در هفدهم اوت دانشمندان مجموعه "لایگو-ویرگو" با اندازه گیری امواج گرانشی متوجه ادغام دو ستاره نوترونی شدند. این برخورد ۱۳۰ میلیون سال پیش اتفاق افتاده زمانی که دایناسورها هنوز بر زمین گام می زدند. چگالی این ستارگان نوترونی فوق العاده بالاست به طوری که یک قاشق از جرم آنها چند میلیون تن وزن دارد. ‌محققان سوءظن داشتند که آزاد شدن این میزان انرژی به تولید عناصری مثل طلا و پلاتین منجر شود. صاحب اثر: New Scientist . #ستاره #ستاره_نوترونی #سیاهچاله #ابرنواختر #سوپرنوا #کیلونوا #امواج_گرانشی #لایگو #فیزیک #اخترفیزیک #نجوم #نجوم_برای_همه #star #neutronstar #blackhole #supernova #kilonova #gravitationalwaves #neutronstarcollision #ngc4993 #ligo #physics #astrophysics #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 1 179
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
تصویر بالا مربوط به سحابی کدو قلیانی است. عکسی که اینجا می‌بینید توسط تلسکوپ فضایی هابل ناسا گرفته شده و این ستاره را نشان می‌دهد که دارد به سرعت از گام غول سرخ گذشته و وارد گام سحابی سیاره‌نما می‌شود. سحابی کدو قلیانی به نام سحابی تخم مرغ گندیده نیز شناخته می‌شود زیرا در بر دارنده‌ی انبوهی از گوگرد است، عنصری که در همراهی با عنصرهای دیگر، بویی مانند بوی یک تخم مرغ فاسد پیدا می‌کند. خوشبختانه این جرم که در صورت فلکی کشتی‌دم جای دارد، بیش از ۵۰۰۰ سال نوری از ما دور است و بوی آزاردهنده‌اش هرگز به ما نخواهد رسید.
منبع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان
.
#سحابی #سحابی_سیاره_نما #سحابی_کدو_قلیانی #سحابی_تخم_مرغ_گندیده #کشتی_دم #هستی #کیهان #هابل #ناسا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #planetarynebula #calabashnebula #rotteneggnebula #puppis #universe #cosmos #nasa #hubble #astronomy #afa #astronomy_for_all 1624903431671449327_1440500998

. تصویر بالا مربوط به سحابی کدو قلیانی است. عکسی که اینجا می‌بینید توسط تلسکوپ فضایی هابل ناسا گرفته شده و این ستاره را نشان می‌دهد که دارد به سرعت از گام غول سرخ گذشته و وارد گام سحابی سیاره‌نما می‌شود. سحابی کدو قلیانی به نام سحابی تخم مرغ گندیده نیز شناخته می‌شود زیرا در بر دارنده‌ی انبوهی از گوگرد است، عنصری که در همراهی با عنصرهای دیگر، بویی مانند بوی یک تخم مرغ فاسد پیدا می‌کند. خوشبختانه این جرم که در صورت فلکی کشتی‌دم جای دارد، بیش از ۵۰۰۰ سال نوری از ما دور است و بوی آزاردهنده‌اش هرگز به ما نخواهد رسید. منبع: وبلاگ یک ستاره در هفت آسمان . #سحابی #سحابی_سیاره_نما #سحابی_کدو_قلیانی #سحابی_تخم_مرغ_گندیده #کشتی_دم #هستی #کیهان #هابل #ناسا #نجوم #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #planetarynebula #calabashnebula #rotteneggnebula #puppis #universe #cosmos #nasa #hubble #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 1 286
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
این تصویر هابل از پنگوئنی است که از تخمش نگهبانی می کند، این مجموعه که آرپ ۱۴۲ شناخته می شود حاصل برخورد کهکشان پنگوئن و همنشین آن است. آرپ ۱۴۲، سی میلیون سال نوری از ما دورتر 
در صورت فلکی مار آبی واقع شده است.
امتیاز اثر: Raul Villaverde
.
#کهکشان #کهکشان_مارپیچی #پنگوئن #گرازماهی #نجوم #ستاره_شناسی #کیهان #فضا #نجوم_برای_همه #هابل #ناسا
#astronomy_for_all #afa #galaxy #spiralgalaxy #ngc2936 #ngc2937 #arp142 #penguin #porpoise #penguingalaxy #porpoisegalaxy #hydra #space #hubble #astronomy #nasa #esa #cosmos 1623395319915384644_1440500998

. این تصویر هابل از پنگوئنی است که از تخمش نگهبانی می کند، این مجموعه که آرپ ۱۴۲ شناخته می شود حاصل برخورد کهکشان پنگوئن و همنشین آن است. آرپ ۱۴۲، سی میلیون سال نوری از ما دورتر در صورت فلکی مار آبی واقع شده است. امتیاز اثر: Raul Villaverde . #کهکشان #کهکشان_مارپیچی #پنگوئن #گرازماهی #نجوم #ستاره_شناسی #کیهان #فضا #نجوم_برای_همه #هابل #ناسا #astronomy_for_all #afa #galaxy #spiralgalaxy #ngc2936 #ngc2937 #arp142 #penguin #porpoise #penguingalaxy #porpoisegalaxy #hydra #space #hubble #astronomy #nasa #esa #cosmos

Share 0 245
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
ستارگان زیادی در روح ملکه اتیوپیا شکل میگیرند. جایی که با نام سحابی روح نیز شناخته می شود. این سحابی را همواره در کنار سحابی معروف قلب دیده ایم. سحابی روح با پهنای ۱۰۰ سال نوری ۶۵۰۰ سال نوری دور تر صورت فلکی ذات الکرسی واقع شده است. این تصویر توسط تلسکوپ فضایی هرشل و در طیف فروسرخ ثبت شده است.
.
#سحابی #سحابی_نشری #سحابی_روح #مکله_اتیوپیا #سحابی_قلب #ذات_الکرسی #ستاره #ستاره_زایی #هرشل #نجوم #کیهان #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #soulnebula #queenofethiopia #heartnebula #cassiopeia #star #starformation #herschelspaceobservatory #astronomy #universe #esa #astronomy_for_all #afa 1621723092023083724_1440500998

. ستارگان زیادی در روح ملکه اتیوپیا شکل میگیرند. جایی که با نام سحابی روح نیز شناخته می شود. این سحابی را همواره در کنار سحابی معروف قلب دیده ایم. سحابی روح با پهنای ۱۰۰ سال نوری ۶۵۰۰ سال نوری دور تر صورت فلکی ذات الکرسی واقع شده است. این تصویر توسط تلسکوپ فضایی هرشل و در طیف فروسرخ ثبت شده است. . #سحابی #سحابی_نشری #سحابی_روح #مکله_اتیوپیا #سحابی_قلب #ذات_الکرسی #ستاره #ستاره_زایی #هرشل #نجوم #کیهان #ستاره_شناسی #نجوم_برای_همه #nebula #emissionnebula #soulnebula #queenofethiopia #heartnebula #cassiopeia #star #starformation #herschelspaceobservatory #astronomy #universe #esa #astronomy_for_all #afa

Share 0 326
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
در سال ۲۰۰۲ میلادی سرنشینان آپولو ۱۷ در مسیر کره ماه تصویری تمام نما از زمین گرفتند که به تیله آبی مشهور شد (تصویر دوم). در سال‌های اخیر، پژوهشگران با استفاده از فناوری کامپیوتر و مونتاژ عکس‌های ماهواره‌ای، تصاویر جدیدی را از نیم‌کره شرقی و غربی کره زمین ایجاد کرده‌اند که به تیله آبی اصلی شباهت دارد. در ساخت این تصاویر سعی شده که بیشتر پوشش از سطح زمین و آب و کمترین پوشش ابری در تصاویر گنجانده شود. اگر از طرافداران گوشی آیفون باشید احتمالا این تصویر را در لیست عکس های پیش زمینه خود دیده اید.
.
#زمین #کره_زمین #تیله_آبی #سیاره #سیاره_زمین #آپولو #آپولو۱۷ #قاره_آمریکا #آمریکای_شمالی #قاره_آفریقا #اقیانوس #فضا #کیهان #نجوم #نجوم_برای_همه #earth #planet #planetearth #apollo #apollo17 #bluemarble #americancontinent #northernamerica #africa #ocean #space #universe #astronomy #afa #astronomy_for_all 1620257221144510304_1440500998

. در سال ۲۰۰۲ میلادی سرنشینان آپولو ۱۷ در مسیر کره ماه تصویری تمام نما از زمین گرفتند که به تیله آبی مشهور شد (تصویر دوم). در سال‌های اخیر، پژوهشگران با استفاده از فناوری کامپیوتر و مونتاژ عکس‌های ماهواره‌ای، تصاویر جدیدی را از نیم‌کره شرقی و غربی کره زمین ایجاد کرده‌اند که به تیله آبی اصلی شباهت دارد. در ساخت این تصاویر سعی شده که بیشتر پوشش از سطح زمین و آب و کمترین پوشش ابری در تصاویر گنجانده شود. اگر از طرافداران گوشی آیفون باشید احتمالا این تصویر را در لیست عکس های پیش زمینه خود دیده اید. . #زمین #کره_زمین #تیله_آبی #سیاره #سیاره_زمین #آپولو #آپولو۱۷ #قاره_آمریکا #آمریکای_شمالی #قاره_آفریقا #اقیانوس #فضا #کیهان #نجوم #نجوم_برای_همه #earth #planet #planetearth #apollo #apollo17 #bluemarble #americancontinent #northernamerica #africa #ocean #space #universe #astronomy #afa #astronomy_for_all

Share 0 193
Astronomy @astronomy_for_all Instagram Photo Astronomy

astronomy_for_all

View astronomy_for_all's Instagram .
منظره ای زیبا از کهشان راه شیری در آسمان مانیومنت وَلی آمریکا، دره ایست در مرز ایالت یوتا و آریزونا با تخته سنگ هایی بلند و صاف که به تختال مشهورند. نور های سبز رنگی در افق دیده میشوند هواتاب نامیده می شوند. هواتاب هنگامی به وجود می آید كه اشعه هاي قوي خورشيد به گازهايي خصوصاً اكسيژن و نيتروژن بتابد که این باعث یونیزه شدن اتم ها و مولکول های آنان شده که در نهایت منجر به تولید نور میشود.
صاحب اثر: Tom Masterson
.
#کهکشان #راه_شیری #کهکشان_راه_شیری #مانیومنت_ولی #آریزونا #تختال #هواتاب #آسمان_شب #عکاسی_نجومی #نجوم #ستاره_شناسی #کیهان #نجوم_برای_همه #galaxy #milkyway #monumentvalley #arizona #buttes #airflow #nightflow #skyscape #nightsky #astronomy #astrophotography #universe #afa #astronomy_for_all 1619160327911639383_1440500998

. منظره ای زیبا از کهشان راه شیری در آسمان مانیومنت وَلی آمریکا، دره ایست در مرز ایالت یوتا و آریزونا با تخته سنگ هایی بلند و صاف که به تختال مشهورند. نور های سبز رنگی در افق دیده میشوند هواتاب نامیده می شوند. هواتاب هنگامی به وجود می آید كه اشعه هاي قوي خورشيد به گازهايي خصوصاً اكسيژن و نيتروژن بتابد که این باعث یونیزه شدن اتم ها و مولکول های آنان شده که در نهایت منجر به تولید نور میشود. صاحب اثر: Tom Masterson . #کهکشان #راه_شیری #کهکشان_راه_شیری #مانیومنت_ولی #آریزونا #تختال #هواتاب #آسمان_شب #عکاسی_نجومی #نجوم #ستاره_شناسی #کیهان #نجوم_برای_همه #galaxy #milkyway #monumentvalley #arizona #buttes #airflow #nightflow #skyscape #nightsky #astronomy #astrophotography #universe #afa #astronomy_for_all

Share 4 344
Load More